ZHOVTNEVO: (Ukraine) see Zhovtnevoye Print
ZHOVTNEVO: (Ukraine) see Zhovtnevoye