YUROVSHCHINA: Khmel'nyts'ka Oblast Print

Alternate names: Новолабунь, Юровщина [Ukr]; Yurovshchina [Rus], Labun [Yid or Ukr], Lubin [Yid], Łabuń [Pol], Novo-Labun', Novaya Labun', Nowaja Labun, Jurovscyna. formerly part of Volhynia Gubernia of Russian Empire. 50°01' N, 27°22' E, 10 miles SW of Polonnoye, 26 miles ESE of Izyaslav (Zaslav), 44 miles NNE of Khmelnytskyy (Proskurov). Jewish population:  1,192 (1847), 952 (1923).

Shtetlink. [February 2009]

Last Updated on Friday, 07 May 2010 10:45