YURKOVKA Print
YURKOVKA: used the cemetery at Stavishche