XRIPOVKA Print
XRIPOVKA: may be buried at Gorodnya