VINNITSA [VINNITSA, VINITZA, WINNICA, WINNYZJA, VINNITZA, VINNYCJA, WINNITSA, WINNIZA, VINITSE Print

Coat of arms of Vinnytsia ALTERNATE NAMES: VINNYTSYA and Вінниця.: [UKR], VINNITSA and Винница[RUS], VINITZA וויניצע [YID], WINNICA [POL], WINNYZJA [GER], VINNITZA, VINNYCJA, WINNITSA, WINNIZA, VINITSE. 49°14' N, 28°29' E, 123 miles SW of Kyyiv.. 1900 Jewish population: 11,689

Vinnitsa Jewish Community (Chabad)

0
Chief rabbi of Vinnitsa : rabbi Shaul Horowitz
Chairperson: Eva Bogomolnaya
0
Address: 202-A, Mayakovsky Street, Vinnytsya 21000 Ukraine
Phone: 380-432 611611, 523374, 226483
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Region: 02 Vinnytsya region
Profile: 2.2 Jewish Congregations
Corporation: Chabad

Vinnitsa Jewish Community (Orthodox)

0
Chairman: Isaak Novoseletskiy
0
Address: 62, Soborna Street, Vinnytsya 21000 Ukraine
Phone: 380-67 707-0561 
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Region: 02 Vinnytsya region
Profile: 2.2 Jewish Congregations
Corporation: Orthodox

Vinnitsa Jewish Community Center Mishpaha

0
Chairman: Evgen Zilbert
0
Address: 8, Kosmonavtov Street, Vinnytsya 21021 Ukraine
Phone: 380-432 446015
Fax: 380-432 468339
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Url: http://www.jewish.vinnitsa.com
Region: 02 Vinnytsya region
Profile: 3.1 Jewish Community and Welfare Centers
Corporation: JCC/Hesed

Vinnitsa Jewish Community of Progressive Judaism

0
Chairman: Igor Kudryavtsev
0
Address: 8, Kosmonavtov Street, Vinnytsya 21021 Ukraine
Phone: 380-432 523374
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Region: 02 Vinnytsya region
Profile: 2.2 Jewish Congregations
Corporation: Reform

Vinnitsa Jewish Welfare Center Hesed Emuna

0
Director: Olga Vaynshteyn
0
Address: 8, Kosmonavtov Street, Vinnytsya 21021 Ukraine
Phone: 380-432 446015
Fax: 380-432 431134
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Url: http://www.jewish.vinnitsa.com
Region: 02 Vinnytsya region
Profile: 3.1 Jewish Community and Welfare Centers
Corporation: JCC/Hesed

also used the cemetery at Voronovitsa UA01590102

Victims' graves from the Vinnytsia massacre during the Stalinist repression of 1937–1938 were exhumed by the invading Germans in 1943.

Lived here: Nathan Altman (1889-1970) - Jewish avant-garde artist

CEMETERY:

Last Updated on Tuesday, 01 April 2014 23:12