VERKHNIY STUDENYY (Studniya, Studene Vizhne) Print

Studene Vizhne,Verkhniy Studenyy, Studniya [Yid]. 48°44' N 23°21' E, 341.5 miles WSW of Kyyiv

KehilaLink [Apr 2013]

CEMETERY: ?