TSVETKOVO: (Russian) see Zhovtnevoye Print
TSVETKOVO: (Russian) see Zhovtnevoye