ROZYSZSZCZE: (German) see Rozhishche Print
ROZYSZSZCZE: (German) see Rozhishche