PRZEMYSLANY: see Peremyshlayny Print
PRZEMYSLANY: (Polish) see Peremyshlayny