NYZHNI VOROTA Print

Alternate names: Nyzhni Vorota [Ukr], Nižní Verecki [Cz], Alsóverecke [Hun], Veretski and ווערעצקי [Yid], Nizhniye Veretski [Rus], Wereczke Also [Pol], Nižní Verecky, Nizhni Veretski, Nizhniye Vorota, Verecky Nizni.  Ukrainian: Нижні Ворота / Нижні Верецькі.48°46' N, 23°06' E, 28 miles NE of Mukacheve (Munkács). Jewish population: 545 (in 1880), 633 (in 1921).

KehilaLink. [May 2012]

Jewish cemetery: ?