DOLGIY VOYNILOV: Dovgyy Voynyliv,Ivano-Frankivs'Ka Oblast' Print

49°09' N 24°22' E, 288.0 miles WSW of Kyyiv.

Cemetery photos. [December