You are here: Home Eastern Europe Poland -- REFERENCES --
-- REFERENCES -- PDF Print E-mail
  • Daab, Alezandra, Macewy Bedzinskie [Bedzin Jewish Tombstones]. Katowice: Urzad Miejski w Bedzinie , 1993.
  • Derus, Malgorzata and Dariusz Walerjanski, Cmentarze zydowskie w wojewosdstwie katowickim [Jewish Cemeteries in the Province of Katowice], in Cmentarze zydowskie. Wroclaw: Towarzystwo Przyjacol Polonistyki Wroclawskiej, 1995, pp. 155-165.
  • Rozmus, Dariusz, Cmentarze Zydowskie Ziemi Olkusziej [The Jewish Cemeteries in the Olkusz Region]. Krakow: Oficyna Cracovia, 1999.
  • Rozmus, Dariusz, Nowe Dane Dotyczace Cmentarzy Zydowskich w Dawnym Powiecie Olkuskim w Granicach Administracyjnch do 1975 r [New Data on Jewish Cemeteries in the Former County of Olkusz Within the Administrative Boundaries Up to 1975], in Ochrona Zabytkow 1999 Nr. 1, pp. 68-72.
  • Rozmus, Dariusz, Slady Polichromii na Nagrobkach z Obszaru Dawnego Powiatu Olkuskiego [Treces of Polychromy on Jewish Gravestones in the Former County of Olkusz], in Ochrona Zabytkow 2000 Nr. 1, pp. 85-92.
  • Walerjanski, Dariusz, Cmentarze Zydowskie w Wojewodztwie Katowickim - Historia, Stan Zachowania, Problemy Ochrony [Jewish Cemeteries in the Katowice Voivodship - History, State Preservation, Protection Problems], in Ochrona Zabytkow 1998, no. 3, pp. 246-257.
 
Web site created by Open Sky Web Design based on a template by Red Evolution