KIETCZEWEK WIES LADORUDZY: Konin Print
KIETCZEWEK WIES LADORUDZY: used Dabie cemetery.  Map. Alternate name: [Polish: Kietczewek Wieœ Ladorudzy (Ladorud¿ area, probably) Located in Koninskie. at 52°08 18°47.
Last Updated on Monday, 01 June 2009 21:21