You are here: Home Western & Southeastern Europe Netherlands DEVENTER: (Overijssel)
DEVENTER: (Overijssel) PDF Print E-mail

International Jewish Cemetery Project - Netherlands

Joodse begraafplaats {10310} dates from 1870, oppervlakte 2.980 m2. Aantekeningen overgenomen uit ?n van de grafboeken: Overzicht van de situatie op de begraafplaats. Gezien van het achterste gedeelte van de begraafplaats zijn nog 14 graven niet in gebruik genomen. Een deel staat op naam. Zonder mattsewot zijn 119 graven. Behalve no. 171 komen de nummers in rij 13 ook in andere rijen voor. Het valt niet met zekerheid te zeggen of er op bedoelde 6 nummers reeds graven zijn. Dat zelfde geldt in beperkte mate voor de kinderrijen. En wel voor de nummers 1 t/m 61 en 69, 70 en 71. Alsmede voor een andere kinderrij genummerd 65 t/m 69. Naast deze nummers zijn nl. wel kindergraven onder andere nummers gedolven. Er stonden 12 mattsewot waarvan de namen in geen enkel register ingeschreven stonden. Wel staat ingeschreven, doch zonder nummer, Oppenheim, Clara, zodat dit graf niet bekend is. De graven op het achterste deel zijn thans ingeschreven onder letter c. Van de graven van Spier en Berg is ?n foutief voorzien van nummer 11; het andere draagt geen nummer. Het niet in gebruik zijnde no. 21 staat niet aangegeven.

Niet ingeschreven stonden 12 namen en wel: van Engel no. 65: S.Prins no. 24; M.Oppenheim; H.B. de Leeuw; Jansje van Hamburg; de Vries; de Vries; Bendiks-Salomons; Gelder; B.I.Oppenheim; Vrouw van David Visser; M.L.Oppenheim.

 

TRANSLATION courtesy of Ron van Diejen This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it [October 2000]: Jewish cemetery {10310} dates from 1870, surface: 2.980 sq m. Notes taken from one of the grave registers: General view of the situation at the cemetery. Seen from the back of the cemetery are 14 unused graves. A part is in name. Without matsevot are 119 graves. Except number 171, the numbers in row 13 are also in other rows. It is uncertain if the intended 6 numbers have bodies. The same can be said of the children's graves for the numbers 1 to 61, number 69 to 71. Also for another children's row is numbered 65 to 69. Next to these numbers are children's graves under other numbers that were dug up. There were 12 matsevot in which the names were not found in any register. Listed but without a number is Oppenheim, Clara, so where this grave is is unknown. The graves in the back part are listed under letter C. From the graves of Spier and Berg is one wrong with number 11, the other one does not have a number. The not in used number 21 is not listed. Not listed are 12 names: Van Engel number 65, S. Prins number 24, M. Oppenheim, H.B. de Leeuw, Jansie van Hamburg, De Vries, De Vries, Bendiks-Salomons, Gelder, B.I.Oppenheim, Wife of David Visser, M.L. Oppenheim.

 
Web site created by Open Sky Web Design based on a template by Red Evolution