LUEBZ Print
LUEBZ: 19386 Mecklenburg-West Pomerania (Gerz, Peters).