MASSUOT YITZHAK Print
MASSUOT YITZHAK:
Local Religious Council: Aryeh Kalush (Chairman), D.N. Sde Gat, Massuot Yitzhak 79858. Tel: 08-850-1101, (h) 858-6838
  • Massuot Yitzhak: