KIRYAT YAM Print
KIRYAT YAM:
Local Religious Council: Rav Yosef Avarki (Chairman), Rahamim Gil'adi, (Manager), Rehov Lehman 15, P.O.B. 1189, Kiryat Yam 29000, Tel: 04-875-3771, 877-7153, 052-985-426, (h) 04-875-6178
  • Zur Shalom: