ERETZ HAHAYIM Print
ERETZ HAHAYIM:
Chevra Kadisha, Rav Greinman (Chairman), Rehov Ezra 18, Jerusalem 95276. Tel: 02-532-2666, 582-2697, home: 02-537-6391
  • Rehov Ezra: Har-Tuv Junction, near Bet shemesh