NAGYVISNYO: BAZ Print
NagyvisnyĆ³ Jewish cemetery [March 2009]