You are here: Home Eastern Europe Belarus SHARKOVCHINA: Vilna, Vitebsk
SHARKOVCHINA: Vilna, Vitebsk PDF Print E-mail

Alternate names: Sharkowshchyna [Bel], Sharkovshchina [Rus], Szarkowszcyzna [Pol], Sakovchizna, Sarkeyschina, Sarkeystsene, Sharkotsina, Sharkoyshchina. Located at 5522 2728 in Vitebsk Oblast, formerly Disna uyezd, Vitebsk guberniya. 1900 Jewish population: 1,007. Yizkor: Khurbn Glubok, Sharkoystsene, Dunilovitsh, Postov, Droye, Kazan: dos lebn un umkum fun Yidishe shtetlekh in Vaysrusland-Lite (Vilner gegnt) (Buenos Aires, 1956)

Cemetery:

Last Updated on Wednesday, 18 March 2009 17:59
 
Web site created by Open Sky Web Design based on a template by Red Evolution