NAROWLYA: Gomel (Minsk) Print

Alternate names: Narowlya [Bel], Narovlya [Rus], Narovla [Yid], Narowla [Pol], Naroŭla, Naroulja, Narovlia, Rovlia, Belarusian: Нароўля. Russian: Наровл. 51°48' N, 29°30' E, in SE Belarus, 20 miles SSE of Mazyr (Mozyr), 77 miles SW of Homyel (Gomel), 165.9 miles SSE of Minsk. 1900 Jewish population: 1,060.

 

cemetery

Last Updated on Saturday, 14 March 2009 21:10